TGJU স্থানীয় ও গ্লোবাল মার্কেটস
অনলাইন ফোরাম

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1735.17 0.0000 0.0000 1736.44 1733.09 23 May
گرم 55.79 0.0000 0.0000 55.83 55.72 23 May
کیلوگرم 55786.97 0.0000 0.0000 55827.80 55720.10 23 May
تولا 650.69 0.0000 0.0000 651.17 649.91 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.21 0.0000 0.0000 17.23 17.15 23 May
گرم 0.55 0.0000 0.0000 0.55 0.55 23 May
کیلوگرم 553.31 0.0000 0.0000 553.96 551.38 23 May
تولا 6.45 0.0000 0.0000 6.46 6.43 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 886.60 0.0000 0.0000 887.70 883.20 23 May
گرم 28.50 0.0000 0.0000 28.54 28.40 23 May
کیلوگرم 28504.83 0.0000 0.0000 28540.20 28395.52 23 May
تولا 332.48 0.0000 0.0000 332.89 331.20 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1981.20 0.0000 0.0000 1994.00 1977.70 23 May
گرم 63.70 0.0000 0.0000 64.11 63.58 23 May
کیلوگرم 63697.01 0.0000 0.0000 64108.54 63584.48 23 May
تولا 742.95 0.0000 0.0000 747.75 741.64 23 May

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1591.67 0.0000 0.0000 1592.84 1589.76 23 May
گرم 51.17 0.0000 0.0000 51.21 51.11 23 May
کیلوگرم 51173.39 0.0000 0.0000 51210.84 51112.04 23 May
تولا 596.88 0.0000 0.0000 597.31 596.16 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.79 0.0000 0.0000 15.81 15.73 23 May
گرم 0.51 0.0000 0.0000 0.51 0.51 23 May
کیلوگرم 507.55 0.0000 0.0000 508.14 505.79 23 May
تولا 5.92 0.0000 0.0000 5.93 5.90 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 813.28 0.0000 0.0000 814.29 810.16 23 May
گرم 26.15 0.0000 0.0000 26.18 26.05 23 May
کیلوگرم 26147.48 0.0000 0.0000 26179.92 26047.21 23 May
تولا 304.98 0.0000 0.0000 305.36 303.81 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1817.35 0.0000 0.0000 1829.10 1814.14 23 May
گرم 58.43 0.0000 0.0000 58.81 58.33 23 May
کیلوگرم 58429.27 0.0000 0.0000 58806.76 58326.05 23 May
تولا 681.51 0.0000 0.0000 685.91 680.30 23 May

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1426.14 0.0000 0.0000 1427.18 1424.43 23 May
گرم 45.85 0.0000 0.0000 45.88 45.80 23 May
کیلوگرم 45851.31 0.0000 0.0000 45884.87 45796.35 23 May
تولا 534.80 0.0000 0.0000 535.19 534.16 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.14 0.0000 0.0000 14.16 14.10 23 May
گرم 0.45 0.0000 0.0000 0.46 0.45 23 May
کیلوگرم 454.77 0.0000 0.0000 455.30 453.18 23 May
تولا 5.30 0.0000 0.0000 5.31 5.29 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 728.70 0.0000 0.0000 729.60 725.90 23 May
گرم 23.43 0.0000 0.0000 23.46 23.34 23 May
کیلوگرم 23428.12 0.0000 0.0000 23457.19 23338.28 23 May
تولا 273.26 0.0000 0.0000 273.60 272.21 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1628.35 0.0000 0.0000 1638.87 1625.47 23 May
گرم 52.35 0.0000 0.0000 52.69 52.26 23 May
کیلوگرم 52352.57 0.0000 0.0000 52690.81 52260.09 23 May
تولا 610.63 0.0000 0.0000 614.58 609.55 23 May

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6374.15 0.0000 0.0000 6378.81 6366.51 23 May
گرم 204.93 0.0000 0.0000 205.08 204.69 23 May
کیلوگرم 204933.43 0.0000 0.0000 205083.43 204687.77 23 May
تولا 2390.31 0.0000 0.0000 2392.06 2387.44 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.22 0.0000 0.0000 63.29 63.00 23 May
گرم 2.03 0.0000 0.0000 2.03 2.03 23 May
کیلوگرم 2032.60 0.0000 0.0000 2034.96 2025.51 23 May
تولا 23.71 0.0000 0.0000 23.74 23.63 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3256.93 0.0000 0.0000 3260.97 3244.44 23 May
گرم 104.71 0.0000 0.0000 104.84 104.31 23 May
کیلوگرم 104712.50 0.0000 0.0000 104842.41 104310.94 23 May
تولا 1221.35 0.0000 0.0000 1222.86 1216.66 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7277.94 0.0000 0.0000 7324.96 7265.08 23 May
گرم 233.99 0.0000 0.0000 235.50 233.58 23 May
کیلوگرم 233990.97 0.0000 0.0000 235502.72 233577.60 23 May
تولا 2729.23 0.0000 0.0000 2746.86 2724.41 23 May

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2429.41 0.0000 0.0000 2431.19 2426.50 23 May
گرم 78.11 0.0000 0.0000 78.16 78.01 23 May
کیلوگرم 78107.34 0.0000 0.0000 78164.50 78013.71 23 May
تولا 911.03 0.0000 0.0000 911.70 909.94 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.10 0.0000 0.0000 24.12 24.01 23 May
گرم 0.77 0.0000 0.0000 0.78 0.77 23 May
کیلوگرم 774.69 0.0000 0.0000 775.60 771.99 23 May
تولا 9.04 0.0000 0.0000 9.05 9.00 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1241.33 0.0000 0.0000 1242.87 1236.57 23 May
گرم 39.91 0.0000 0.0000 39.96 39.76 23 May
کیلوگرم 39909.61 0.0000 0.0000 39959.13 39756.57 23 May
تولا 465.50 0.0000 0.0000 466.08 463.71 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2773.88 0.0000 0.0000 2791.80 2768.98 23 May
گرم 89.18 0.0000 0.0000 89.76 89.02 23 May
کیلوگرم 89182.19 0.0000 0.0000 89758.37 89024.64 23 May
تولا 1040.21 0.0000 0.0000 1046.93 1038.37 23 May

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12378.70 0.0000 0.0000 12387.76 12363.86 23 May
گرم 397.98 0.0000 0.0000 398.28 397.51 23 May
کیلوگرم 397984.24 0.0000 0.0000 398275.53 397507.16 23 May
تولا 4642.02 0.0000 0.0000 4645.41 4636.45 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 122.78 0.0000 0.0000 122.92 122.35 23 May
گرم 3.95 0.0000 0.0000 3.95 3.93 23 May
کیلوگرم 3947.34 0.0000 0.0000 3951.93 3933.58 23 May
تولا 46.04 0.0000 0.0000 46.09 45.88 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6325.00 0.0000 0.0000 6332.85 6300.75 23 May
گرم 203.35 0.0000 0.0000 203.61 202.57 23 May
کیلوگرم 203353.46 0.0000 0.0000 203605.76 202573.63 23 May
تولا 2371.88 0.0000 0.0000 2374.82 2362.78 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14133.88 0.0000 0.0000 14225.20 14108.91 23 May
گرم 454.41 0.0000 0.0000 457.35 453.61 23 May
کیلوگرم 454414.48 0.0000 0.0000 457350.33 453611.71 23 May
تولا 5300.21 0.0000 0.0000 5334.45 5290.85 23 May

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 186791.05 0.0000 0.0000 186927.77 186567.14 23 May
گرم 6005.47 0.0000 0.0000 6009.87 5998.27 23 May
کیلوگرم 6005467.25 0.0000 0.0000 6009862.75 5998268.31 23 May
تولا 70046.70 0.0000 0.0000 70097.96 69962.73 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1852.66 0.0000 0.0000 1854.81 1846.20 23 May
گرم 59.56 0.0000 0.0000 59.63 59.36 23 May
کیلوگرم 59564.25 0.0000 0.0000 59633.47 59356.58 23 May
تولا 694.75 0.0000 0.0000 695.55 692.32 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 95442.49 0.0000 0.0000 95560.91 95076.48 23 May
گرم 3068.55 0.0000 0.0000 3072.35 3056.78 23 May
کیلوگرم 3068545.02 0.0000 0.0000 3072352.15 3056777.53 23 May
تولا 35790.96 0.0000 0.0000 35835.37 35653.71 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 213276.18 0.0000 0.0000 214654.10 212899.41 23 May
گرم 6856.99 0.0000 0.0000 6901.29 6844.87 23 May
کیلوگرم 6856983.30 0.0000 0.0000 6901284.42 6844869.71 23 May
تولا 79978.63 0.0000 0.0000 80495.35 79837.34 23 May

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16805.82 0.0000 0.0000 16818.12 16785.67 23 May
گرم 540.32 0.0000 0.0000 540.71 539.67 23 May
کیلوگرم 540319.11 0.0000 0.0000 540714.58 539671.42 23 May
تولا 6302.19 0.0000 0.0000 6306.80 6294.63 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 166.69 0.0000 0.0000 166.88 166.10 23 May
گرم 5.36 0.0000 0.0000 5.37 5.34 23 May
کیلوگرم 5359.07 0.0000 0.0000 5365.29 5340.38 23 May
تولا 62.51 0.0000 0.0000 62.58 62.29 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8587.08 0.0000 0.0000 8597.73 8554.15 23 May
گرم 276.08 0.0000 0.0000 276.42 275.02 23 May
کیلوگرم 276080.69 0.0000 0.0000 276423.22 275021.95 23 May
تولا 3220.16 0.0000 0.0000 3224.15 3207.81 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19188.71 0.0000 0.0000 19312.69 19154.82 23 May
گرم 616.93 0.0000 0.0000 620.92 615.84 23 May
کیلوگرم 616931.04 0.0000 0.0000 620916.86 615841.16 23 May
تولا 7195.77 0.0000 0.0000 7242.26 7183.06 23 May

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1685.54 0.0000 0.0000 1686.78 1683.52 23 May
گرم 54.19 0.0000 0.0000 54.23 54.13 23 May
کیلوگرم 54191.46 0.0000 0.0000 54231.13 54126.50 23 May
تولا 632.08 0.0000 0.0000 632.54 631.32 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.72 0.0000 0.0000 16.74 16.66 23 May
گرم 0.54 0.0000 0.0000 0.54 0.54 23 May
کیلوگرم 537.49 0.0000 0.0000 538.11 535.62 23 May
تولا 6.27 0.0000 0.0000 6.28 6.25 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 861.24 0.0000 0.0000 862.31 857.94 23 May
گرم 27.69 0.0000 0.0000 27.72 27.58 23 May
کیلوگرم 27689.59 0.0000 0.0000 27723.95 27583.41 23 May
تولا 322.97 0.0000 0.0000 323.37 321.73 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1924.54 0.0000 0.0000 1936.97 1921.14 23 May
گرم 61.88 0.0000 0.0000 62.28 61.77 23 May
کیلوگرم 61875.28 0.0000 0.0000 62275.04 61765.97 23 May
تولا 721.70 0.0000 0.0000 726.36 720.43 23 May

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 131803.51 0.0000 0.0000 131899.98 131645.52 23 May
گرم 4237.58 0.0000 0.0000 4240.68 4232.50 23 May
کیلوگرم 4237578.19 0.0000 0.0000 4240679.74 4232498.48 23 May
تولا 49426.35 0.0000 0.0000 49462.53 49367.11 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1307.27 0.0000 0.0000 1308.79 1302.71 23 May
گرم 42.03 0.0000 0.0000 42.08 41.88 23 May
کیلوگرم 42029.73 0.0000 0.0000 42078.57 41883.20 23 May
تولا 490.23 0.0000 0.0000 490.80 488.52 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 67346.14 0.0000 0.0000 67429.69 67087.87 23 May
گرم 2165.23 0.0000 0.0000 2167.91 2156.93 23 May
کیلوگرم 2165226.94 0.0000 0.0000 2167913.32 2156923.56 23 May
تولا 25254.82 0.0000 0.0000 25286.15 25157.97 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 150491.95 0.0000 0.0000 151464.24 150226.09 23 May
گرم 4838.43 0.0000 0.0000 4869.69 4829.88 23 May
کیلوگرم 4838425.00 0.0000 0.0000 4869684.76 4829877.41 23 May
تولا 56434.52 0.0000 0.0000 56799.13 56334.83 23 May

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13459.19 0.0000 0.0000 13469.04 13443.06 23 May
گرم 432.72 0.0000 0.0000 433.04 432.20 23 May
کیلوگرم 432722.78 0.0000 0.0000 433039.50 432204.07 23 May
تولا 5047.20 0.0000 0.0000 5050.90 5041.15 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 133.49 0.0000 0.0000 133.65 133.03 23 May
گرم 4.29 0.0000 0.0000 4.30 4.28 23 May
کیلوگرم 4291.89 0.0000 0.0000 4296.88 4276.93 23 May
تولا 50.06 0.0000 0.0000 50.12 49.89 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6877.09 0.0000 0.0000 6885.62 6850.72 23 May
گرم 221.10 0.0000 0.0000 221.38 220.26 23 May
کیلوگرم 221103.42 0.0000 0.0000 221377.74 220255.52 23 May
تولا 2578.91 0.0000 0.0000 2582.11 2569.02 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15367.57 0.0000 0.0000 15466.86 15340.43 23 May
گرم 494.08 0.0000 0.0000 497.27 493.21 23 May
کیلوگرم 494078.61 0.0000 0.0000 497270.72 493205.77 23 May
تولا 5762.84 0.0000 0.0000 5800.08 5752.66 23 May

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2654.81 0.0000 0.0000 2656.75 2651.63 23 May
گرم 85.35 0.0000 0.0000 85.42 85.25 23 May
کیلوگرم 85354.06 0.0000 0.0000 85416.54 85251.75 23 May
تولا 995.55 0.0000 0.0000 996.28 994.36 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.33 0.0000 0.0000 26.36 26.24 23 May
گرم 0.85 0.0000 0.0000 0.85 0.84 23 May
کیلوگرم 846.57 0.0000 0.0000 847.55 843.62 23 May
تولا 9.87 0.0000 0.0000 9.89 9.84 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1356.50 0.0000 0.0000 1358.18 1351.30 23 May
گرم 43.61 0.0000 0.0000 43.67 43.45 23 May
کیلوگرم 43612.39 0.0000 0.0000 43666.50 43445.14 23 May
تولا 508.69 0.0000 0.0000 509.32 506.74 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3031.24 0.0000 0.0000 3050.82 3025.88 23 May
گرم 97.46 0.0000 0.0000 98.09 97.28 23 May
کیلوگرم 97456.43 0.0000 0.0000 98086.07 97284.26 23 May
تولا 1136.71 0.0000 0.0000 1144.06 1134.71 23 May

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11830.22 0.0000 0.0000 11838.87 11816.03 23 May
گرم 380.35 0.0000 0.0000 380.63 379.89 23 May
کیلوگرم 380349.98 0.0000 0.0000 380628.36 379894.04 23 May
تولا 4436.33 0.0000 0.0000 4439.58 4431.02 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 117.34 0.0000 0.0000 117.47 116.93 23 May
گرم 3.77 0.0000 0.0000 3.78 3.76 23 May
کیلوگرم 3772.44 0.0000 0.0000 3776.82 3759.29 23 May
تولا 44.00 0.0000 0.0000 44.05 43.85 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6044.75 0.0000 0.0000 6052.25 6021.57 23 May
گرم 194.34 0.0000 0.0000 194.58 193.60 23 May
کیلوگرم 194343.08 0.0000 0.0000 194584.21 193597.80 23 May
تولا 2266.78 0.0000 0.0000 2269.60 2258.09 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13507.62 0.0000 0.0000 13594.89 13483.76 23 May
گرم 434.28 0.0000 0.0000 437.09 433.51 23 May
کیلوگرم 434279.86 0.0000 0.0000 437085.62 433512.65 23 May
تولا 5065.36 0.0000 0.0000 5098.09 5056.41 23 May

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 536.69 0.0000 0.0000 537.08 536.04 23 May
گرم 17.25 0.0000 0.0000 17.27 17.23 23 May
کیلوگرم 17254.91 0.0000 0.0000 17267.54 17234.23 23 May
تولا 201.26 0.0000 0.0000 201.41 201.02 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.32 0.0000 0.0000 5.33 5.30 23 May
گرم 0.17 0.0000 0.0000 0.17 0.17 23 May
کیلوگرم 171.14 0.0000 0.0000 171.34 170.54 23 May
تولا 2.00 0.0000 0.0000 2.00 1.99 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 274.23 0.0000 0.0000 274.57 273.17 23 May
گرم 8.82 0.0000 0.0000 8.83 8.78 23 May
کیلوگرم 8816.54 0.0000 0.0000 8827.48 8782.73 23 May
تولا 102.83 0.0000 0.0000 102.96 102.44 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 612.79 0.0000 0.0000 616.74 611.70 23 May
گرم 19.70 0.0000 0.0000 19.83 19.67 23 May
کیلوگرم 19701.49 0.0000 0.0000 19828.77 19666.68 23 May
تولا 229.79 0.0000 0.0000 231.28 229.39 23 May

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7575.75 0.0000 0.0000 7581.30 7566.67 23 May
گرم 243.57 0.0000 0.0000 243.74 243.27 23 May
کیلوگرم 243565.91 0.0000 0.0000 243744.18 243273.94 23 May
تولا 2840.91 0.0000 0.0000 2842.99 2837.50 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 75.14 0.0000 0.0000 75.23 74.88 23 May
گرم 2.42 0.0000 0.0000 2.42 2.41 23 May
کیلوگرم 2415.77 0.0000 0.0000 2418.58 2407.35 23 May
تولا 28.18 0.0000 0.0000 28.21 28.08 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3870.90 0.0000 0.0000 3875.70 3856.05 23 May
گرم 124.45 0.0000 0.0000 124.61 123.97 23 May
کیلوگرم 124452.09 0.0000 0.0000 124606.50 123974.83 23 May
تولا 1451.59 0.0000 0.0000 1453.39 1446.02 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8649.92 0.0000 0.0000 8705.80 8634.64 23 May
گرم 278.10 0.0000 0.0000 279.90 277.61 23 May
کیلوگرم 278101.15 0.0000 0.0000 279897.89 277609.86 23 May
تولا 3243.72 0.0000 0.0000 3264.68 3237.99 23 May

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17357.77 0.0000 0.0000 17370.48 17336.97 23 May
گرم 558.07 0.0000 0.0000 558.47 557.40 23 May
کیلوگرم 558064.95 0.0000 0.0000 558473.40 557395.98 23 May
تولا 6509.17 0.0000 0.0000 6513.93 6501.37 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 172.16 0.0000 0.0000 172.36 171.56 23 May
گرم 5.54 0.0000 0.0000 5.54 5.52 23 May
کیلوگرم 5535.08 0.0000 0.0000 5541.51 5515.78 23 May
تولا 64.56 0.0000 0.0000 64.64 64.34 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8869.10 0.0000 0.0000 8880.11 8835.09 23 May
گرم 285.15 0.0000 0.0000 285.50 284.05 23 May
کیلوگرم 285148.07 0.0000 0.0000 285501.86 284054.57 23 May
تولا 3325.92 0.0000 0.0000 3330.04 3313.16 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19818.93 0.0000 0.0000 19946.98 19783.92 23 May
گرم 637.19 0.0000 0.0000 641.31 636.07 23 May
کیلوگرم 637193.06 0.0000 0.0000 641309.79 636067.39 23 May
تولا 7432.11 0.0000 0.0000 7480.12 7418.98 23 May

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 279535.89 0.0000 0.0000 279740.48 279200.80 23 May
گرم 8987.29 0.0000 0.0000 8993.87 8976.51 23 May
کیلوگرم 8987280.76 0.0000 0.0000 8993858.70 8976507.43 23 May
تولا 104826.03 0.0000 0.0000 104902.76 104700.38 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2772.53 0.0000 0.0000 2775.75 2762.87 23 May
گرم 89.14 0.0000 0.0000 89.24 88.83 23 May
کیلوگرم 89138.88 0.0000 0.0000 89242.46 88828.11 23 May
تولا 1039.70 0.0000 0.0000 1040.91 1036.08 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142831.26 0.0000 0.0000 143008.47 142283.52 23 May
گرم 4592.13 0.0000 0.0000 4597.83 4574.52 23 May
کیلوگرم 4592128.22 0.0000 0.0000 4597825.65 4574517.98 23 May
تولا 53561.76 0.0000 0.0000 53628.22 53356.36 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 319171.32 0.0000 0.0000 321233.40 318607.47 23 May
گرم 10261.60 0.0000 0.0000 10327.89 10243.47 23 May
کیلوگرم 10261588.57 0.0000 0.0000 10327885.93 10243460.38 23 May
تولا 119689.33 0.0000 0.0000 120462.61 119477.89 23 May

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6367.38 0.0000 0.0000 6372.04 6359.75 23 May
گرم 204.72 0.0000 0.0000 204.87 204.47 23 May
کیلوگرم 204715.86 0.0000 0.0000 204865.70 204470.46 23 May
تولا 2387.77 0.0000 0.0000 2389.52 2384.91 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.15 0.0000 0.0000 63.23 62.93 23 May
گرم 2.03 0.0000 0.0000 2.03 2.02 23 May
کیلوگرم 2030.44 0.0000 0.0000 2032.80 2023.36 23 May
تولا 23.68 0.0000 0.0000 23.71 23.60 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3253.47 0.0000 0.0000 3257.50 3240.99 23 May
گرم 104.60 0.0000 0.0000 104.73 104.20 23 May
کیلوگرم 104601.33 0.0000 0.0000 104731.10 104200.19 23 May
تولا 1220.05 0.0000 0.0000 1221.56 1215.37 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7270.21 0.0000 0.0000 7317.18 7257.37 23 May
گرم 233.74 0.0000 0.0000 235.25 233.33 23 May
کیلوگرم 233742.55 0.0000 0.0000 235252.70 233329.62 23 May
تولا 2726.33 0.0000 0.0000 2743.95 2721.51 23 May

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 124373.52 0.0000 0.0000 124464.55 124224.43 23 May
گرم 3998.70 0.0000 0.0000 4001.63 3993.91 23 May
کیلوگرم 3998698.39 0.0000 0.0000 4001625.10 3993905.03 23 May
تولا 46640.10 0.0000 0.0000 46674.24 46584.19 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1233.58 0.0000 0.0000 1235.01 1229.28 23 May
گرم 39.66 0.0000 0.0000 39.71 39.52 23 May
کیلوگرم 39660.44 0.0000 0.0000 39706.53 39522.17 23 May
تولا 462.59 0.0000 0.0000 463.13 460.98 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63549.71 0.0000 0.0000 63628.56 63306.01 23 May
گرم 2043.17 0.0000 0.0000 2045.71 2035.34 23 May
کیلوگرم 2043169.25 0.0000 0.0000 2045704.20 2035333.95 23 May
تولا 23831.16 0.0000 0.0000 23860.73 23739.77 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142008.45 0.0000 0.0000 142925.93 141757.58 23 May
گرم 4565.68 0.0000 0.0000 4595.18 4557.61 23 May
کیلوگرم 4565674.40 0.0000 0.0000 4595171.99 4557608.65 23 May
تولا 53253.21 0.0000 0.0000 53597.26 53159.13 23 May

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6524.24 0.0000 0.0000 6529.01 6516.42 23 May
گرم 209.76 0.0000 0.0000 209.91 209.51 23 May
کیلوگرم 209759.00 0.0000 0.0000 209912.53 209507.56 23 May
تولا 2446.59 0.0000 0.0000 2448.38 2443.66 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 64.71 0.0000 0.0000 64.78 64.48 23 May
گرم 2.08 0.0000 0.0000 2.08 2.07 23 May
کیلوگرم 2080.46 0.0000 0.0000 2082.88 2073.21 23 May
تولا 24.27 0.0000 0.0000 24.29 24.18 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3333.62 0.0000 0.0000 3337.75 3320.83 23 May
گرم 107.18 0.0000 0.0000 107.31 106.77 23 May
کیلوگرم 107178.16 0.0000 0.0000 107311.14 106767.15 23 May
تولا 1250.11 0.0000 0.0000 1251.66 1245.31 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7449.31 0.0000 0.0000 7497.44 7436.15 23 May
گرم 239.50 0.0000 0.0000 241.05 239.08 23 May
کیلوگرم 239500.76 0.0000 0.0000 241048.11 239077.66 23 May
تولا 2793.49 0.0000 0.0000 2811.54 2788.56 23 May

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2473.83 0.0000 0.0000 2475.64 2470.87 23 May
گرم 79.54 0.0000 0.0000 79.59 79.44 23 May
کیلوگرم 79535.48 0.0000 0.0000 79593.70 79440.14 23 May
تولا 927.69 0.0000 0.0000 928.37 926.58 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.54 0.0000 0.0000 24.56 24.45 23 May
گرم 0.79 0.0000 0.0000 0.79 0.79 23 May
کیلوگرم 788.86 0.0000 0.0000 789.78 786.11 23 May
تولا 9.20 0.0000 0.0000 9.21 9.17 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1264.03 0.0000 0.0000 1265.59 1259.18 23 May
گرم 40.64 0.0000 0.0000 40.69 40.48 23 May
کیلوگرم 40639.34 0.0000 0.0000 40689.76 40483.49 23 May
تولا 474.01 0.0000 0.0000 474.60 472.19 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2824.60 0.0000 0.0000 2842.85 2819.61 23 May
گرم 90.81 0.0000 0.0000 91.40 90.65 23 May
کیلوگرم 90812.83 0.0000 0.0000 91399.55 90652.40 23 May
تولا 1059.22 0.0000 0.0000 1066.07 1057.35 23 May

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11871.34 0.0000 0.0000 11880.03 11857.11 23 May
گرم 381.67 0.0000 0.0000 381.95 381.21 23 May
کیلوگرم 381672.13 0.0000 0.0000 381951.48 381214.61 23 May
تولا 4451.76 0.0000 0.0000 4455.01 4446.42 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 117.74 0.0000 0.0000 117.88 117.33 23 May
گرم 3.79 0.0000 0.0000 3.79 3.77 23 May
کیلوگرم 3785.55 0.0000 0.0000 3789.95 3772.35 23 May
تولا 44.15 0.0000 0.0000 44.21 44.00 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6065.76 0.0000 0.0000 6073.29 6042.50 23 May
گرم 195.02 0.0000 0.0000 195.26 194.27 23 May
کیلوگرم 195018.65 0.0000 0.0000 195260.61 194270.78 23 May
تولا 2274.66 0.0000 0.0000 2277.48 2265.94 23 May
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13554.58 0.0000 0.0000 13642.15 13530.63 23 May
گرم 435.79 0.0000 0.0000 438.61 435.02 23 May
کیلوگرم 435789.47 0.0000 0.0000 438604.99 435019.61 23 May
تولا 5082.97 0.0000 0.0000 5115.81 5073.99 23 May
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 100.80 2.11 0.92 0.07 1,402.67 13.95 6.08 0.59