TGJU স্থানীয় ও গ্লোবাল মার্কেটস
অনলাইন ফোরাম

Currency Converter

این ابزار برای محاسبه و تبدیل مقادیر ارزی به یکدیگر به کار می رود. گفتنی است گه مبنای محاسبه و تبدیل ارزها، نرخ های لحظه ای و زنده ارزها در همان لحظه در بازارهای جهانی است