TGJU স্থানীয় ও গ্লোবাল মার্কেটস
অনলাইন ফোরাম

Buy / Sell Comparator

این ابزار برای مقایسه میزان خریدها / فروش ها در شاخص های مختلف معاملاتی و به تفکیک بازارهای آمریکا، اروپا و آسیا به کار می رود