TGJU স্থানীয় এবং গ্লোবাল মার্কেটস
অনলাইন ফোরাম

Oscillator

این ابزار برای نمایش میزان نوسانات  حاصل شده در شاخص های مختلف بازارهای جهانی، محاسبه مقدار نوسان و همچنین ثبت نرخ های قبل و بعد از وقوع نوسانات به کار می رود